Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Administracja » Administracja w procesie integracji europejskiej
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Administracja » Administracja w procesie integracji europejskiej

25-410 Kielce, Świętokrzyskie
ul. Staffa 7, Zobacz na mapie
Tel: (41) 330-37-88, (41) 368-60-77
Fax: (41) 368-66-61 w.106
WWW: http://wsap-kielce.edu.pl
Email: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja w procesie integracji europejskiej Administracja w procesie integracji europejskiej - Licencjackie stacjonarne Administracja w procesie integracji europejskiej - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Informacje


Celem specjalności zawodowej "ADMINISTRACJA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ" jest przekazanie studiującym kompetencji w zakresie działań państwowych - administracyjnych i menedżerskich - w wymiarze europejskim. Należy tu w szczególności wymienić:

 • zdolność do podejmowania działań w zakresie konkretnych uwarunkowań integracji europejskiej na szczeblu administracji państwowej, regionalnej i lokalnej ,
 • znajomość prawa europejskiego i zasad stosowania prawa narodowego w zgodzie z prawem unijnym,
 • wiedzę na temat instytucji europejskich i zasad ich działania,
 • zdobycie umiejętności niezbędnych dla interkulturowych potrzeb i kontaktów z instytucjami europejskimi takich jak: umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, techniki prezentacji, negocjacji i lobbingu, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,
 • zdolność do międzynarodowej współpracy, szczególnie poprzez zdobycie wiedzy o systemach politycznych i administracyjnych w krajach członkowskich UE oraz znajomość języków obcych,
 • wiedzę o możliwościach zastosowania europejskich środków pomocowych w sektorze publicznym,
 • umiejętności zarządzania projektami w procesie integracji europejskiej,
 • wiedzę ekonomiczną, socjologiczną i psychologiczną pozwalającą absolwentowi dobrze orientować się we współczesnym świecie i podejmować trafne - także w dłuższej perspektywie - decyzje administracyjne i menedżerskie,
 • wiedzę prawniczą dająca rękojmie dobrego wykonywania prawa i swoich obowiązków zgodnie z europejskimi zasadami sprawowania władzy publicznej.

Specjalizacje


Specjalizacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • Europejskie zarządzanie administracją
 • Zarządzanie projektami w procesie integracji europejskiej

Opis Specjalizacji


Europejskie zarządzanie administracją

Specjalizacja obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie europejskiego zarządzania administracją ze szczególnym uwzględnieniem: zasad wykonywania władzy publicznej, zadań jednostek samorządu terytorialnego wynikających z przystąpienia Polski do UE, zarządzania jakością w pracy administracji oraz zastosowania informatyki we współpracy urzędów z ich międzynarodowym otoczeniem. Studia w ramach tej specjalizacji umożliwiają też uzyskanie wiedzy przygotowującej do pracy w konkretnych obszarach europejskiego działania administracji, takich jak: społeczne procesy integracyjne, administrowanie środowiskiem naturalnym i energią, polityka konkurencji i zamówienia publiczne, współpraca międzynarodowa i międzyregionalna.

Zarządzanie projektami w procesie integracji europejskiej

Specjalizacja obejmuje wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy o charakterze administracyjno-menedżerskim w zakresie realizacji programów Unii Europejskiej, a zwłaszcza wykorzystywania unijnych funduszy - zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Studia w ramach tej specjalizacji umożliwiają uzyskanie wiedzy na temat zarządzania prawnego i finansowego jednostką samorządu terytorialnego, zasad i warunków realizacji programów unijnych, zarządzania konkretnymi projektami. Istotną częścią specjalizacji jest praktyczna nauka przygotowywania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji programów UE.

Studia licencjackie
są szansą na zdobycie kwalifikacji i uzyskanie tytułu naukowego licencjata.