Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Administracja » Administracja publiczna
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Administracja » Administracja publiczna

25-410 Kielce, Świętokrzyskie
ul. Staffa 7, Zobacz na mapie
Tel: (41) 330-37-88, (41) 368-60-77
Fax: (41) 368-66-61 w.106
WWW: http://wsap-kielce.edu.pl
Email: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja publiczna Administracja publiczna - Licencjackie stacjonarne Administracja publiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Informacje


W demokratycznym państwie prawnym obywatele mają pełne prawo oczekiwać, że będą obsługiwani przez ludzi kompetentnych. Studia w zakresie specjalności "ADMINISTRACJA PUBLICZNA" skutecznie uczą pracy w administracji poprzez wyposażenie jej absolwentów w bogaty zasób wiedzy z zakresu prawa, interpretacji przepisów prawnych, znajomości urzędowych procedur, postępowania administracyjnego, zarządzania publicznego.
Ponadto poprzez trening menedżerski, psychologiczny, socjologiczny, seminaria i ćwiczenia praktyczne, Uczelnia znakomicie przygotowuje do podejmowania decyzji w różnych, często skomplikowanych okolicznościach.


WSAP kładzie szczególny nacisk na dopasowanie programów kształcenia do wymogów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, zapewniając w ten sposób absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania
w europejskiej przestrzeni administracyjnej. Zapotrzebowanie na tak wykształconych pracowników administracji szacuje się


w Polsce w najbliższych latach na kilkadziesiąt tysięcy osób.
Przygotowanie do zawodu zdobyte w Uczelni ma zastosowanie także w innych obszarach profesjonalnej aktywności poza administracją publiczną. Praca w biznesie wymaga podobnej wiedzy, wysokiego poziomu kompetencji, szeregu sprawności i umiejętności pracy w grupie , jak praca w sektorze publicznym.


Praktyki zawodowe w urzędach miast, gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach pracy, instytucjach administracji gospodarczej i finansowej, oraz organizacjach międzynarodowych, pozwalają na skrócenie okresu adaptacji i wdrażania absolwentów do pracy.
Administracja świętokrzyskie - Program studiów obejmuje przedmioty z różnych dziedzin prawa, finansów, psychologii, socjologii, oraz innych dyscyplin społecznych.


Specjalizacje


Specjalizacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
  • Finanse publiczne
  • Informatyka w pracy administracji
  • Administracja i sprawy obywatelskie

Opis Specjalizacji


Funkcjonowanie Unii Europejskiej

Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: mechanizmów funkcjonowania UE, Układu Europejskiego, stosunków handlowych, wybranych polityk, procesu rozszerzania Unii, negocjacji członkowskich, polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Studia na specjalności umożliwiają poznanie problematyki ekonomiczno-społecznej krajów UE, ich kulturę, oraz szybko rozwijające się systemy międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Finanse publiczne


Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: prawa finansowego, podatków i opłat lokalnych, elementów rachunkowości, zasad i prawa budżetowego jak też umiejętności konstruowania budżetu gminy.
Program WSAP na specjalności jest dostosowany do potrzeb tych osób, które zamierzają podjąć pracę w służbach finansowych administracji publicznej lub sektorze gospodarczym dając rzetelną bazę wiedzy i umiejętności w zakresie procedur finansowych i księgowych i ich praktycznego stosowania.

Informatyka w pracy administracji

Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: komputerowych systemów zarządzania, systemów operacyjnych, baz danych i grafiki komputerowej, poruszania się w świecie Internetu oraz zarządzania informacją w praktyce urzędu. Wykładowcy prezentują zakres wiedzy dostosowanej do aktualnie istniejących narzędzi programistycznych. Uczelnia dysponuje własne, bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe.
Program WSAP umożliwia studentom zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami w obszarze zarządzania informacją, które są także w biznesie.

Administracja i sprawy obywatelskie

Specjalność obejmuje wiedzę w zakresie: wybranych dziedzin prawa administracyjnego materialnego i spraw obywatelskich w urzędzie oraz świadczenia usług przez administrację publiczną, organizacji kontaktów z petentem, przepływu informacji i zasad komunikacji w urzędzie.